ZDIEĽAME TO, ČO ŽIJEME

VEDIEŤ, ČO ŽIJEME

ŽIŤ, ČO ZDIEĽAME

pre všetkých, ktorí chcú

alebo

Čože sme to vlastne spustili???  A čo je to tá Kostolňa??? Kto sme a čo chceme??? 

To sú len tri z množstva otázok, ktoré môžu čitateľovi preletieť hlavou. Neviem, ako dobre dokážem priniesť uspokojivé odpovede, ale dávam na váhu celú svoju kreativitu a vlohy skrytej poetiky 😊.

Priatelia, Kostolňa je misijný projekt, ktorého zámerom je osloviť ľudí, ktorí sú z cirkvi frustrovaní, zranení a ktorí by do klasického kostola nikdy nevstúpili. Tento projekt vidia bežné oči v kontúrach kultúrno-spoločenského pavilónu s pravidelnými eventami. Verejné moderné omše, koncerty, besedy, festival nezištnej pomoci “Pošli to ďalej”, atď. Tieto eventy sú nástrojom ako budovať vzťahy bezpečia a dôvery. To je fundament našej služby.

Niekoľko rodín a dlhoročných priateľov prežili vnútorné povolanie slúžiť mestu Prešov. Rozumejú, že ukázať ľuďom iný typ kostola, ako je ten zaužívaný, nebude jednoduché. Predsudky voči “priekopníckej práci” sú len jednou z mnohých prekážok v našich končinách. V jednom prieskume ľudia uviedli, že dôvod, prečo nenavštevujú žiaden kostol je ten, že tam cítia odsúdenie. 

Rozhodli sme sa vytvoriť miesto bezpečia, atmosféru rešpektu. Budujeme kultúru úcty a dôvery, kde sa nikto nemusí hanbiť za to, aký je alebo za to, čo sa mu v živote stalo. Dôverujeme si, že môžeme byť jeden pred druhým takí, akí sme a nikto nás za chrbtom neohovorí. Neveríme v nadradenosť jednej skupiny a ponižovanie tej druhej. Ako priatelia používame motto Smevtomspolu. Všetci sme na Titanicu a potrebujeme pomoc. 

Celým naším srdcom veríme jednej vernej pravde: Každý človek je pre Pána Boha dôležitý.  Aj ten zo zelenými strapatými vlasmi a potetovaným telom? Aj ten zlodej z politiky, nebodaj? Neverím, že aj LGBTI komunita? Odpoveď je: ÁNO, každý jeden. A práve preto sa Pán Boh rozhodol pre najväčšiu misiu, ktorú kedy táto planéta videla. Rozhodol sa získať každého človeka so zámerom, aby Ho poznal. “A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“  (Ev. p. Jána 17/3) Stvoril zem a podmienky pre život človeka. Keď sa človek rozhodol byť pánom svojho osudu, Boh obetoval to najcennejšie, aby tento náš spoločný vzťah zachránil. Prirodzená reakcia na zradu je opustiť a zničiť zradcu. Aspoň v našom svete. Teraz si predstav, že Ťa niekto podvádza roky a roky. Necítil by si zlosť voči tej druhej osobe? A namiesto toho, Boh potrestal samého seba, zničil náš vlastný hriech, ktorý stál v ceste tomu, aby nás získal späť. A cena bola vysoká. Nedáva to zmysel. Aspoň nie logický. Kto normálny toto urobí? Je to neuveriteľný príbeh lásky!

  Niekedy sa môžeme mylne domnievať, že vlastníme patent na pravdu a sme privilegovanými zástupcami samotného Boha na zemi. Môžeme si myslieť, že sme vyvolení k tomu, aby jedine cez nás „kresťanov“ Pan Boh jednal s týmto svetom.  Werner Krusche (Quellen der Erneuerung 1968) to analyzuje takto, cit.: “Misia nie je funkciou cirkvi, ale cirkev je funkciou Božej Misie. Neobjavuje sa v cirkvi druhotne, ako úloha, ktorá by snáď mala byť tiež naplnená aj vedľa ďalších úloh. Cirkev je buď misijnou cirkvou alebo cirkvou vôbec nie je.“ (Vicedom) Je pokorujúce, ale zároveň oslobodzujúce vedieť, že nie cirkev samotná je Božou misiou, ale práve tento svet a každý človek, ktorý kedy po tomto svete chodil, je základom pre Božie konanie od stvorenia sveta. Zároveň náš dôraz nie je na antropocentrizmus. V strede všetkého nášho záujmu nie je človek, ale Božia Sláva. Na základe tohto presvedčenia vznikol projekt Kostolňa. 

Sme nesmierne vďační, že Vás môžeme pozvať do spolupráce na tomto projekte. Tým, že si zapnete kanál Kostolna.zone alebo prídete na eventy, ktoré posunú naše vzťahy ďalej. ĎAKUJEME.

Za Kostolňa tím Mimo Futáš