Každý jeden človek je pre Pána Boha dôležitý a naším zámerom je túto pravdu komunikovať celému svetu

Každý jeden človek je pre Pána Boha dôležitý a naším zámerom je túto pravdu komunikovať celému svetu.

Kto sme

Sme komunita dlhoročných priateľov, ktorým leží na srdci mesto Prešov a ľudia v tomto meste. Sme súčasťou kresťanských cirkví, ktoré sa hlásia k základným starokresťanským vyznaniam viery (Apoštolské vyznanie viery), k dedičstvu svetovej reformácie (Luther) a k doktrínam evanjelikálneho hnutia (Wesley). Kresťanstvo je svetové monoteistické náboženstvo, ktoré vychádza z judaizmu a jeho vznik sa viaže k 1. storočiu n.l. Ústrednou postavou je Ježiš Kristus, ktorý bol počatý Duchom Svätým, narodený z Panny Márie, ako bezhriešny jednorodený Boží Syn bol ukrižovaný za hriech človeka a na tretí deň vstal z mŕtvych. Jeden z najväčších sviatkov kresťanstva, tzv. Veľká noc, pripomína nielen udalosť ukrižovania, ale aj zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ktoré je nádejou pre milióny kresťanov po celom svete na večný život. Kresťania sú presvedčení, že spásna viera v Ježiša Krista im umožňuje život s Bohom Otcom po ich smrti, ku ktorému Kristova obeť otvorila cestu. Naše kresťanské evanjelikálne spoločenstvo dáva dôraz na fakt, že Biblia je pre nás jediným zdrojom viery a Božieho zjavenia.  

Ako uvažujeme

Dovoľte mi niekoľko vlastných pohľadov a názorov.

Bežnému pozorovateľovi sa cirkev dnešných dní môže javiť ako nadmieru rozštiepená a štrukturálne neprehľadná. Za posledných 2000 rokov vzniklo mnoho prúdov a teologických smerov. Mnoho odchýlok vytváralo stále nové a nové spoločenstvá a rády. V histórii sa cirkev mnohokrát odklonila od Božieho zámeru a stala sa sekulárnou a politickou mocnosťou, ktorá namiesto príkladu pobožnosti priniesla len bolesť a utrpenie. Zverstvá križiackych výprav, perzekúcie a upaľovanie nepohodlných osôb, kupčenie s odpustkami, tajné mocenské spolky, sexuálne a finančné škandály sú len jemným odvarom machinácií, ktoré zažila Rímskokatolícka cirkev. Protestantské a evanjelikálne cirkvi na tom nie sú o nič lepšie. Prekrúcanie Božieho Slova niektorými tzv. americko-holandskými puritánmi (ustanovenie nového raja a Božieho kráľovstva na zemi), učenie falošných doktrín, cudzoložstvá a rozbité manželstvá, extrémne charizmatické Hnutie viery, atď. Nieto divu, že bežnému pozorovateľovi sa pri slove “cirkev” dvíha tlak alebo žalúdočná nevoľnosť.

Naším zámerom nie je na Cirkev kydať vedrá špiny a ani ju obhajovať. Chceme poukázať na fakt, ktorý ľudia často prehliadajú. Nie každý človek navštevujúci kostol, chrám je zároveň učeníkom Pána Ježiša Krista. Tak ako kúpanie v mori z Teba neurobí rybu, tak ani sedenie v kostolnej lavici z Teba neurobí kresťana. Môžeš byť v kostole/chráme od rána do večera, ale Tvoje srdce nemusí byť zmenené. Môžeš byť navonok stále formálny “kresťan”. Môžeš spievať liturgické spevy s veľkým nasadením, opakovať ružencové modlitby, ale ak sa v chráme posadíš tak, aby si nemusel podať ruku blížnemu, s ktorým ste roky rozhádaní, nie je Ti to nič platné. Len človek ochotný vziať svoj kríž, zaprieť samého seba a nasledovať Ježiša Krista sa stáva skutočným učeníkom a miluje konať dobro, pretože miluje ostatných ľudí. Ako je to vôbec možné? Je vôbec možné dnes poslúchať prianie Božieho Syna, aby sme milovali ostatných ako ich miluje On? Moja osobná skúsenosť: Pán Boh ma prijal napriek mojim chybám a miluje ma za každých okolností. Odpustil mi moju nenávisť, zvrátené myšlienky, pokrytectvo, vlastnú samospravodlivosť. Čím viac som spoznával ako jedná so mnou milosrdne ON, tým viac som chcel jednať rovnako s ostatnými ľuďmi ja. V jednoduchosti robte to, čo chcete, aby druhí robili vám. Pravda je, že ľahšie sa to povie, ako žije. Naše spoločenstvo chce žiť kresťanstvo, ktoré napĺňa potreby ľudí 21. storočia.

 Za Kostolňa tím Mimo Futáš.