Blog z nedeľného streamu 1/01 /Súcit/

séria: Aký kostol chceme byť , téma: Kostol súcitu.
Rodíme sa do spoločnosti a našou úlohou nie je zmeniť „členov“ našej  rodiny, ale naučiť sa spolu žiť v pokoji a rešpekte.

Spustili sme KOSTOLŇU!

Priatelia, Kostolňa je misijný projekt, ktorého zámerom je osloviť ľudí, ktorí sú z cirkvi frustrovaní, zranení a ktorí by do klasického kostola nikdy nevstúpili.